Soft contractat pentru nevoile unui client – recunoasterea veniturilor si emiterea facturilor

1.Recunoașterea veniturilor
In cazul in care dezvoltarea unui soft contractat pentru nevoile unui client se întinde pe mai multe luni, in contabilitatea firmei de soft se va înregistra lunar contravaloarea cheltuielilor efectuate (salarii, alte cheltuieli generate de dezvoltarea softului) în contul 332 “Servicii în curs de execuție”. Contul de venituri utilizat: 712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție”. Înregistrarea se face pe baza rapoartelor întocmite la sfârșitul lunii.
Inregistrari contabile:
332 = 712
712 = 332 (se storneaza înregistrarea initiala, in luna urmatoare)
2.Emiterea facturilor
Emiterea facturile aferente dezvoltării de soft se poate face la data acceptării lucrărilor de către beneficiar, dacă acest lucru se menționează în contract.
Dacă, prin contract, se impune acceptarea lucrarilor de către client, atunci furnizorul poate emite inițial facturi proforme. În acest fel, compania va înregistra TVA în momentul acceptării lucrării, care ar putea coincide cu data plății de către client.
Recepția se face conform contractului și poate fi provizorie sau definitivă.
411 = 704 – emitere factură în momentele recepției lucrării, provizorie sau definitivă
411 = 4427 – evidențiere TVA

Informatiile au fost prezentate pe baza:
GHIDULUI PRIVIND APLICAREA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE ŞI SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE, APROBATE PRIN ORDINUL MINISTRULUI FINANŢELOR PUBLICE NR. 1.802/2014, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE