Reintroducerea pragului de 10.000 euro, de data aceasta, (anterior, pragul era stabilit in dolari) pentru scutirea de impozit pe venit – mediul IT

Baza legala: Ordinul comun al ministerelor Comunicațiilor, Educației, Muncii și Finanțelor nr. 409/4.020/737/703 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.

Actul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 468 din 22 iunie 2017 .

Data intrarii in vigoare: 01.07.2017

“Art. (1) – e) veniturile anuale prevazute la lit. d) au o valoare de cel putin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.”

Veniturile realizate se refera la anul fiscal precedent.

Conform Codului fiscal, activitatea de creaţie de programe pentru calculator reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specifice menţionate în anexa ordinului în scopul realizării unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializării.