PFA – cine nu datorează CAS şi nu a trebuit să depună formularul 600

Baza de calcul pentru CAS nu poate să fie mai mică de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, adică 1.095,85 lei/lună de-acum înainte (în 2016, valoarea a fost de 938 lei/lună). 

Aşadar, acele PFA al căror venit net anual, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, a fost în 2016 sub 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, nu au avut obligaţia depunerii formularului 600 şi, implicit, nici nu vor mai datora CAS în 2017. În acelaşi timp însă, aceste persoane nu se vor bucura de stagiu la pensie, ca o consecinţă a acestui fapt. 

Cu alte cuvinte, dacă autoritățile nu ar fi întârziat să publice actul normativ care stabilește salariul mediu brut utilizat în 2017, iar valoarea acestuia ar fi fost stabilită, de exemplu, în ianuarie, persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care determină venitul net anual în sistem real, dar și cele care determină venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, în stabilirea sumei datorate cu titlu de plăti anticipate pentru anul în curs, ar fi trebuit să se raporteza la noua valoare, de 3.131 de lei.

Cum însă publicarea actului normativ în acest sens a venit abia zilele trecute, obligația depunerii Declarației 600 pentru care sunt stabilite plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale pentru anul 2017 a revenit doar acelor persoane care au avut anul trecut venituri peste plafonul minim de 938 de lei/lună

În plus, conform prevederilor din Codul fiscal, există şi alte categorii de persoane ce nu datorează CAS. Concret, este vorba despre persoanele care au calitatea de pensionari, precum şi persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, cazul avocaţilor.