In ce situatii un contribuabil poate fi declarat inactiv si ii poate fi anulat codul de TVA ?

Conform art. 92 din Codul de procedură fiscal, exista șapte situații în care o firmă poate fi declarată inactivă din punct de vedere fiscal, după cum urmează:

# nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

# se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

# organul fiscal central constată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;

# inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;

# durata de funcţionare a societăţii este expirată;

# societatea nu mai are organe statutare;

# durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată (această durată poate fi determinată de perioada de valabilitate înscrisă în contractul de închiriere sau în contractul de comodat depus la Oficiul Registrului Comerțului).

Pe lângă anularea din oficiu a codului de TVA în momentul în care este declarat inactiv, un contribuabil poate rămâne fără cod de TVA și în următoarele situaţii:

# atunci când asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au/au avut înscrise în cazierul fiscal anumite fapte de natură penală;

# în situația în care firma nu au depus pe parcursul a șase luni consecutive niciun decont de TVA;

# atunci când contribuabilul a depus deconturi pe „zero”.

# în situaţia în care persoana impozabilă nu era obligată și nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA;

# atunci când persoana impozabilă cere scoaterea din evidențele persoanelor înregistrate în scopuri de TVA pentru aplicarea regimului special de scutire de TVA;

# atunci când persoana impozabilă nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică.