Categorie: TVA

Sistemul de plată defalcată a TVA

Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, din 31 august 2017 Material pus la dispozitie de ANAF .

Citeste mai mult

4.Locul operatiunii

Citeste mai mult

3. Persoana impozabila

Citeste mai mult

ANAF propune formalitățile de optare pentru plata defalcată a TVA

Contribuabilii care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA în perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017 vor avea la dispoziție Formularul 086 – “Notificare privind opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA”, pe care ANAF îl supune dezbaterii publice printr-un proiect de ordin, publicat pe site-ul instituției. Persoanele […]

Citeste mai mult

Întrebări și răspunsuri privind funcționarea mecanismului plății defalcate a TVA

1. Care sunt regulile fiscale în domeniul TVA pe care le modifică mecanismul plății defalcate a TVA? Mecanismul plății defalcate a TVA nu schimbă nicio regulă fiscală în domeniul TVA. Nu se modifică regulile de exigibilitate a TVA, de înscriere a operațiunilor în decontul de TVA, nu se impun obligații suplimentare de raportare, etc.

Citeste mai mult

Prezentare a mecanismului privind plata defalcată a TVA

Prezentare a mecanismului privind plata defalcată a TVA.

Citeste mai mult

Exemple privind funcționarea mecanismului privind plata defalcată a TVA

Scenariul 1. A, B –persoane înregistrate în scopuri de TVA, viramente bancare  

Citeste mai mult

NOTĂ privind principalele elemente ale mecanismului privind plata defalcată a TVA

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017 s-a publicat Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Ordonanța prevede aplicarea opțională a mecanismului plății defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017 și aplicarea obligatorie a acestuia începând cu 1 ianuarie 2018. În principal, mecanismul […]

Citeste mai mult

2. Operatiuni impozabile

  Surse: 1.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform site ANAF. TITLUL VII – Taxa pe valoarea adăugată CAPITOLUL II – Operațiuni impozabile (art. 268) 2.Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016 3.Ministerul Finantelor Publice – Info TVA

Citeste mai mult

Ghid privind mini-ghișeul unic pentru TVA (M1SS – Mini One Stop Shop )

Mini-ghișeul unic a intrat în funcțiune la 1 ianuarie 2015 și permite persoanelor impozabile care prestează servicii de telecomunicații, servicii de televiziune și radiodifuziune și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile, în state membre în care nu dețin un sediu, să declare TVA datorată pentru serviciile respective prin intermediul unui portal web, în statul […]

Citeste mai mult