1. Definitii, principii si algoritmul pentru stabilirea situatiilor in care se plateste TVA in Romania

1.1. Definiție, scop, cadrul operational

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este un impozit indirect datorat la bugetul statului și care este colectat conform prevederilor Titlului VII – Taxa pe valoarea adăugată, din Codul Fiscal (CF).

Scopul general al TVA: impozitarea consumului.

Cadrul operaţional al TVA: colectarea TVA de către persoanele impozabile în contul Ministerului Finantelor şi sub îndrumarea şi supravegherea Directiei de Impozite Indirecte din cadrul Ministerului Finantelor şi a ANAF.

1.2. Principii

Principiile TVA: taxă pe consum final, auto-impunere, plata eşalonată, neutralitatea, transparenţa, nu este un element de cost pentru desfăşurarea activităţii , se aplica pe operaţiuni specifice, si nu pe profitul brut.

1.3. Algoritm pentru stabilirea situatiilor in care se plateste TVA in Romania:

algoritm valabil

Surse:

1.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

conform site ANAF,

TITLUL VII – Taxa pe valoarea adăugată

2.Ministerul Finantelor Publice – Info TVA

3.Ghid TVA – Codfiscalnet.